Value investiranje

Pri value investiranju oziroma takoimenovanem value investingu gre za investiranje s poudarkom na oceni notranje vrednosti delnic. Investitorji se lahko med sabo razlikujejo glede tega, kako določijo oceno notranje vrednosti, nekateri lahko uporabljajo kazalnike, spet drugi oceno notranje vrednosti s pomočjo DCG izračuna,…

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.