Kako napisati zmagovito prošnjo za delo?

Kljub temu, da prošnja za delo ni tako dolga kot sam življenjepis, njena priprava vseeno zahteva prav toliko pozornosti kot pisanje samega življenjepisa.

Namen prošnje za delo je doseči, da potencialni delodajalec prebere tudi priložen življenjepis. Delodajalci vsake vloge za delo ne berejo podrobno, ampak jih samo na hitro preletijo. Bralci tako v nekaj sekundah v prošnji za delo iščejo sposobnosti in izkušnje, ki sovpadajo z zahtevami oglasa za delo.

Predenj se lotite pisanja prošnje za delo še enkrat zelo dobro preberite oglas za delo in v njem podčrtajte ključne besede, ki jih je uporabil delodajalec. V spremnem dopisu skušajte podkrepiti informacije o sebi z uporabo ključnih besed iz oglasa za delo.

Prošnja za delo ne sme nekritično ponavljati vsega, kar piše v vašem življenjepisu. Le v dveh do treh paragrafih mora poudariti, zakaj ste vi primeren kandidat za razpisano delovno mesto.

Pomembno je tudi, da je spremni dopis k življenjepisu prilagojen za vsako razpisano delovno mesto na katero se prijavljate in ne splošen za vse prijave. Oblikovno ima prošnja za delo običajno isti slog in črke kot življenjepis.

V uvodnem odstavku prošnje za delo navedite delovno mesto, na katerega se prijavljate, in povejte, da ste prepričani, da ste pravi za razpisano delo. Primer: » Z zanimanjem sem prebral vaš oglas za delo svetovalca kupcev in verjamem, da so moja znanja in izkušnje zelo primerne za omenjeno delovno mesto.«

Drugi odstavek mora bralcu vzbuditi zanimanje v vas in naj se glasi kot: »Priložen je moj življenjepis, še posebej pa bi rad poudaril moje dolgoletno delo in izkušnje v X ter mojo usposobljenost na A, B in področju«.

Tretji, zadnji odstavek, je namenjen poudarku na enem oz. dvema dosežkoma v karieri, ki sta relevantna za razpisano delamo mesto. V tem odstavku je tudi potrebno zaključiti prošnjo z vljudnim pozdravom. Na primer: »V upanju na osebni razgovor, kjer vam lahko še bolje predstavim, kako bi doprinesel k vašemu timu, vas lepo pozdravljam.«.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.